Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Kolpingovy rodiny

 
01. Blansko 
adresa: Komenského 15, 678 01 Blansko 
telefon, mail: 725 112 557 , josef.kupcik@centrum.cz , krblansko@kolping.cz
předseda, sekretář: Ing. Josef Kupčík, Ing. Ivan Mrázek 

Název: Kolpingova rodina Blansko

Právní forma: občanské sdružení

Předseda: Ing. Josef Kupčík

Sekretář: Ing. Ivan Mrázek

Duchovní vůdce: P. Jiří Kaňa, blanenský farář

Sídlo: Komenského 15, 678 01 Blansko

Číslo účtu: 168148359/0300 ČSOB, pobočka Blansko
 

Výroční zpráva Kolpingovy rodiny Blansko

za rok 2012

 

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme v kroužcích od založení občanského sdružení Kolpingova rodina Blansko v roce 2000.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnický kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji činnost fotografický kroužek, který později v roce 2005 svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme otevřeli dva nové kroužky, a to řezbářský kroužek a kroužek „tvořivé ruce“. Od roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata a klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. V roce 2012 jsme kroužek pečovatelů o zvířata nahradili kroužkem chovatelů ovcí. V tomto roce jsme také založili dva nové kroužky – zahradnický kroužek a zámečnický kroužek. V roce 2012 jsme se přes prázdniny přestěhovali do nových prostor v Centru sv. Martina.
Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden, klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně.
Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme nebo se účastníme i jednorázových akcí.

PROVOZOVANÉ KROUŽKY A KLUBY:

Kroužek leteckých modelářů

Kroužky, které vede Michal Machač, jsou otevřeny pravidelně jedenkrát týdně. Kromě této pravidelné činnosti probíhá letní týdenní soustředění. V kroužcích děti a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších házecích modelů až po složitější, dálkově řízené modely.
Do Kroužků leteckých modelářů je v současné době přihlášeno 12 členů.

Výtvarný kroužek

Kroužek, který vede Jana Vaňková, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými technikami, vyrábějí různé ozdobné předměty.
Do Výtvarného kroužku je v současné době přihlášeno 8 členů.

Kroužek „tvořivé ruce“

Kroužek, který vede Markéta Kolářová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členky kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, učí se vyšívat (od jednoduchých stehů), pracují s textilem, vyrábějí dárečky z papíru a textilu pro své blízké, malují na sklo.
Do Kroužku „šikovné ruce“ je v současné době přihlášeno 16 členů.

Elektrotechnický kroužek

Kroužek, který vede Ing. Ivan Mrázek, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky.
Do Elektrotechnického kroužku je v současné době přihlášeno 5 členů.

Řezbářský kroužek

Kroužek, který vede Ladislav Nečas, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva věnují řezbářství.
Do Řezbářského kroužku je v současné době přihlášeno 5 členů.

Zámečnický kroužek

Kroužek, který vede Josef Hebelka, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členové učí opracovávat různé materiály a provádějí drobné údržbářské práce v areálu Centra sv. Martina.
Do Zámečnického kroužku jsou v současné době přihlášeni 4 členové.

Divadelní kroužek

Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se děti a mládež učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.
Do Divadelního kroužku je v současné době přihlášeno 14 členů.

Zahradnický kroužek

Kroužek, který vede Ing. Jitka Svobodová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.
Do Zahradnického kroužku jsou v současné době přihlášeno 4 členové.

Kroužek chovatelů ovcí

Kroužek, který vede Jan Gryc, se schází pravidelně jedenkrát týdně nebo podle potřeby. V kroužku se děti a mládež učí starat o farní ovceDo Kroužku chovatelů ovcí jsou v současné době přihlášeni 2 členové.

 

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě

Klub vedou manželé Matěnovi s podporou odborných instruktorů.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě nabízí dětem a mládeži pravidelné zajímavé a napínavé výpravy do přírody. Všechny akce jsou otevřené pro zájemce z celého města. Stačí se pouze včas přihlásit. Minimální věk (od 6 do 12 let) je stanovován s přihlédnutím k obtížnosti dané akce. Výprav se účastní věkově různorodá skupina, ve které pravidelně vidíme ochotu zkušenějších nebo pohybově nadaných pomáhat ostatním kamarádům. V posledním roce se obměnila asi čtvrtina pravidelných účastníků. Klub má 12 řádných členů do 18 let.

Výpravy jsou plánovány jako nesoutěživé. Přesto si účastníci musí poradit s různými psychickými a fyzickými úkoly. Často vidíme, že nadšení, odvaha a důvěra v přátele překonává překážky. Příkladem je průzkum Barové jeskyně v doprovodu amatérských jeskyňářů, kdy jsme museli překonat úzké police i podzemní vodní tok. Odměnou nám bylo nově odkryté naleziště kostí pravěkých medvědů.

Pomoc kamarádům jsme si nacvičili se členy Vodní záchranné služby. Umíme pomoci unavenému plavci, poskytnout umělé dýchání i nepřímou srdeční masáž.

Pravidelné zimní tréninky plaveckých a vodáckých dovedností zúročil náš člen druhým místem v Jihomoravském mistrovství v eskymování a pátým místem na Mistrovství republiky v Brně.

V dubnu jsme uspořádali pro celkem 61 dětí a rodičů již tradiční splutí řeky Svitavy z Blanska do Babic s táborákem a špekáčky. Uznání zaslouží nejmenší děti a jejich odvážní rodiče.

Červnové slunce nás pozvalo do Suchých skal na břehu Dunaje. Naše mládež se umí nejen správně navázat na sedací úvazek, ale i bezpečně jistit kamaráda na skále. Přítomnost a dohled kvalifikovaného instruktora dělá z takové aktivity zkoušku soustředění, spolupráce a důvěry v kamaráda.

Letním vyvrcholení činnosti bylo tradiční táboření u rakouské řeky Salzy spojené s vodáckou a pěší turistikou. Účastníci měli kvalitní zázemí, ovšem samostatné vaření bylo další - na jedničku splněnou - výzvou.

Zářijová výprava nás zavedla do bludiště chodeb Šamalíkovy jeskyně a nízkých plazivek jeskyně Smrtní.

Při našich výpravách nepřichází zkrátka ani estetika a obdiv k přírodě. Díky laskavosti pana polesného jsme na říjnové výpravě poznávali stromy, měřili jejich výšku a průměr. Také jsme potkali srnčí zvěř, mladé divočáky, bachyni se selaty a stádo muflonů.

Sychravá listopadová sobota nás pozvala ke zdokonalení lezeckých dovedností v teple a bezpečí umělé lezecké stěny Klajda.

Hlavní zimní aktivitou jsou pravidelné návštěvy plaveckého bazénu. Nejde o kurz plavání, ale spíš o skotačení a hry ve vodě s různými pomůckami.

Tradicí se staly naše Vánoční hrátky pro rodiče s dětmi, na které zveme všechny od 1 do 99 let.
 

datum

akce

počet účastníků

realizační tým

leden až březen

rozvoj pohybových, plaveckých a vodáckých dovedností na bazéně (1x týdně) 

7celkem 18 účastníků, průměrná návštěvnost 11 účastníků

2+0

leden

průzkum Barové jeskyně

9

2+3

únor

První pomoc a záchrana u vody

11

1+2

únor a březen

Jihomoravské a republikové mistrovství v eskymování

rozhodčí a časoměřiči, kvalifikovaný závodník

2+0

duben

splutí Svitavy

61 dětí a rodičů

2+2

červen

lezecký víkend Suché skály

11

2+1

srpen

táboření a turistika u řeky

11

1+2

září

jeskyně Šamalíkova a Smrtní

8

2+1

říjen

podzimní les s panem polesným

6

2+1

listopad

cvičná lezecká stěna Klajda

12

2+0

prosinec

 vodní hrátky + základy potápění

25 dětí a rodičů

 2+1

listopad až prosinec

 rozvoj pohybových, plaveckých a vodáckých dovedností na bazéně (1x týdně)

celkem 20 účastníků, průměrná návštěvnost 13 účastníků

 2+0

 

Aktuality i pravidelné zprávy o činnosti Klubu pohybových aktivit KR Blansko najdete též na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se

 

Další činnosti v r. 2012:

  • V neděli 12.2. jsme ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku, který navštívilo přes 300 dětí a jejich rodičů.
  • Divadelní kroužek se v neděli 13.5. zúčastnil 8. přehlídky amatérských dětských divadelních souborů Blanenský Slunovrat v Katolickém domě v Blansku, kde se představily soubory z Mateřského centra Rájec-Jestřebí, Kolpingovy rodiny Blansko a Orla Čebín.
  • Desáté týdenní letní soustředění leteckých modelářů proběhlo v půli prázdnin (29.7.-4.8.) znovu na letišti u Znojma. Kluci si zde vyzkoušeli své modely (9 kluků, 3 dospělí).
  • Vedoucí kroužků i děti a mládež z kroužků chodili v první polovině roku na brigády v rámci rekonstrukce farního areálu na Centrum sv. Martina.
  • Přes prázdniny jsme se přestěhovali do nových prostor v Centru sv. Martina.
  • Zúčastnili jsme se setkání zástupců Kolpingových rodin.
  • Zúčastnili jsme se 20. ročníku mezinárodního halového turnaje Kolpingova díla ČR v sálové kopané v sobotu 17.11.2012 ve Sportovním areálu VUT Brno.
  • Výtvarné kroužky se podílely na akci Vánoční dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost, kde si děti (i dospělí) mohou pod odborným vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce. Vánoční dílna se konala 15.12. v Katolickém domě v Blansku (zúčastnili se 3 vedoucí kroužků).


Celkové zhodnocení projektu

Práce s dětmi v kroužcích si klade za cíl hodnotně a smysluplně využívat volný čas dětí a mládeže. Tímto způsobem zabezpečujeme morální a duchovní růst dětí spolu s výchovou k manuální zručnosti, která se mezi dětmi a mládeží postupně vytrácí, a odpovědnosti k práci. Tato činnost má též výrazný protidrogový význam. Schůzky se konají jak během školního roku, tak i v době trvání prázdnin, kde vzniká mnohdy problém se smysluplným využitím času dětí.

Projekt „Zlaté české ručičky“ už realizujeme v kroužcích od roku 2000. Práce v kroužcích i jednorázové akce získávají stále větší oblibu mezi dětmi a mládeží. Činnost kroužků jsme opakovaně prezentovali na nejrůznějších akcích.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje od svého založení v r. 2008 projekt „Vykoukněme z města ven“.

Projekt je vedle členských příspěvků finančně podporován Městem Blansko, Jihomoravským krajem, MŠMT, dárci a sponzory.
Cílová skupina kroužků: děti a mládež ve věku 5-18 let
Cílová skupina outdoorového klubu: děti a mládež (studenti) ve věku od 10 let

V závěru bychom chtěli poděkovat všem sponzorům i institucím, kteří nám svými finančními dary a dotacemi umožnili provozovat tuto činost a tím pomohli zlepšit možnosti využití volného času mládeže.

V Blansku dne 29.12.2012

 

Ing. Josef Kupčík
předseda Kolpingovy rodiny Blansko
 

Fotografie z našich aktivit

 

 

Vánoční dílna

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Letecký kroužek

Letecký kroužek - nové prostory

Řezbářský kroužek

Řezbářský kroužek

Dětský karneval

Detský karneval
© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.