Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Kolpingovy rodiny

 
30. Velká Losenice 
adresa: Sázava 140, 592 11 Velká Losenice 
telefon, mail: 566666620 fara@losenice.cz
předseda, sekretář: Jan Uttendorfský, P.Daniel Kolář 

Založena 17.10.2001. Kolpingova rodina se věnuje především práci s dětmi a mládeží a duchovnímu působení v rámci regionu. Organizuje různé sportovní a kulturně-vzdělávací aktivity pro děti a mládež a  celoroční práce s nimi vrcholí letním táborem. Svojí činností se snaží vytvářet morálně a duchovně vyspělé podhoubí naší společnosti. Kolpingova rodina našla zázemí v rekonstruovaném farním objektu LOSÍK. 

Úzká spolupráce probíhá s farní radou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice.

Činnost s dětmi a mládeží je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Duchovní správce KR Velká Losenice P.Daniel Kolář před farním střediskem LOSÍK se vzácným hostem z Mezinárodního Kolpingova díla panem Gregorem Federhenem.

Hřiště za LOSÍKEM je hojně využíváno dětmi.

KR Velká Losenice pořádá pravidelně dětské tábory.

KR Velká Losenice pořádá pravidelně dětské tábory.

Momentka z divadelního představení.

KR Velká Losenice pořádá pravidelně dětské tábory.
© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.