Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Kolpingovy rodiny

 
09. Kunštát 
adresa: Tenorova 381, 679 72 Kunštát 
telefon, mail: 604 275 121 Havelkaalois@seznam.cz
předseda, sekretář: Alois Havelka, Ludmila Ježková 

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993. V současnosti má okolo 80 členů mezi jejichž hlavní aktivity patří aktivní využití volného času dětí. KR vede tři kroužky, každoročně pořádá letní dětský tábor, společnou dovolenou rodin, zájezdy, poutě a besedy. Charakteristickým rysem akcí KR Kunštát je spolupráce členů všech věkových kategorií (pořádání akcí, zájezdy, společné dovolené ...). O velké oblibě akcí Kolpingovy rodiny svědčí i zájem a ochota nečlenů pomoci při organizaci. Spolupráce s farností i duchovním správcem je tradičně velmi dobrá, vzájemně koordinují své aktivity, nebo je organizují společně. Od roku 2005 existuje dohoda o společném využívání prostor fary, které slouží Kolpingově rodině jako keramická dílna a klubovna. S Městem Kunštát spolupracují při humanitární sbírce šatstva, dětském karnevalu, hrnčířském jarmarku a podobně.

Činnost KR s dětmi a mládeží finančně podporují MÚ Kunštát, Jihomoravský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

TANEČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR MĚSTA KUNŠTÁT 13.BŘEZNA 2010

Takové bylo znění soutěže, která 13.3.2010 rozburácela sportovní halu v Kunštátě. Špičková aparatura ,výborný moderátor, tancem naladění tanečníci, bouřlivé publikum, takto vypadal sobotní den.

Do Kunštátu se sjeli tanečníci nejen z celé republiky, ale radost nám udělali tanečníci z Bratislavy. Sešlo se 31 týmů. Tanečníci byli rozděleni do čtyř věkových skupin. Diváci mohli shlédnout přes 70 tanečních choreografií, které se střídaly ve stylu: street dance, show dance, aerobic, disco, plesové předtančení. Celé dění 630 tančících pečlivě sledovala porota složená převážně z profesionálních tanečníků. Nadšení vítězové si odvezli překrásné poháry a diplomy. Všechny taneční skupiny obdržely účastnické listy a pozornosti. Tuto celou akci zorganizovala TANEČNÍ SKUPINA BAMI pod organizací Kolpingovy rodiny. Největší podíl na tomto mají Michaela a Hana Bartošovy. Děkujeme, že nás přišli podpořit: starosta kunštátu pan Mgr. Pavel Gopfert, předseda Kolpingovy rodiny pan Alois Havelka, ředitel ŽŠ Kunštát pan Mgr. Vratislav Sedlák, pan farář Mgr. Tomáš Koumal. Dále velké díky patří sponzorům: Týdeník Zrcadlo, Kolpingova rodina Kunštát, Pekárna Kunštát Irena Zrůstková, SEDOS-Jaroslav Sedláček, SB-mont-Štefan Banya, D-komplet-Roman Dvořáček, ZŠ-Kunštát, Město Kunštát, LELA-Irena Lepková, LIMARA-Libor Janča.

 

ZÁJEZD DO MIKULOVA 21. SRPNA 2010

Kolpingova rodina Kunštát navázala na loňský úspěšný zájezd do Rožnova pod Radhoštěm a uspořádala i letos v létě jednodenní zájezd, tentokrát na Pálavu.

Zájezd plánovaný na červenec se nakonec uskutečnil v sobotu 21. srpna. Vyjeli jsme v 7 hodin a nejprve jsme se pomodlili za zdar naší cesty. První zastávkou bylo muzeum v Dolních Věstonicích. Zde se nachází známá archeologická expozice, která podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a Pavlova. Nejznámějším nálezem je Věstonická venuše. V muzeu jsme viděli ukázky kosterních pozůstatků z tehdejší doby, umělecky zpracované výrobky jako jsou čelenky a náhrdelníky, plastiky z kostí a hlíny, doklady broušení kamenných oblázků a otisky textilií. Po prohlídce jsme pokračovali do Mikulova, kde jsme si prohlédli střed města s krásným zámeckým areálem a sešli se v kostele Jana Křtitele na mši svaté. Přivítali jsme mezi sebou pana profesora Krátkého, který k nám promluvil v kázání a věnoval nám svůj čas i po mši svaté. Mimo jiné vzpomínal na svůj příjezd do Kunštátu a čas, který v našem městečku strávil. Podělil se s námi o svoji radost z přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání, kde připravoval i děti, které ještě nechodili do školy a vzpomněl při tom na papeže Pia X, který toto umožnil. Rádi jsme pana profesora zase viděli a hlavně slyšeli, protože je to člověk, který má stále co říci. Po mši svaté nás čekal výšlap na Svatý kopeček. Společně jsme se pomodlili u prvního zastavení a dále jsme pokračovali každý dle svých možností, abychom se sešli u poutního kostela sv. Šebestiána, odkud byl nádherný výhled nejen na Mikulov a jeho okolí, ale i do sousedního Rakouska. Po společné modlitbě jsme sešli zpět k autobusu, abychom pokračovali v naší cestě do Valtic, kde nás čekala návštěva Valtického podzemí s řízenou ochutnávkou vína. Naši průvodci, sklepiéři, nás přivítali sklenkou bílého vína a poté jsme se vydali do podzemí. Procházeli jsme historickými sklepy, které jsou asi v délce 710 metrů vzájemně propojeny. Nejstarší z nich pochází z 13. století a patřil ke klášteru minoritů. Součástí expozice je také muzeum cihel a také zkameněliny dovezené z Ameriky. Kromě řízených degustací, pořádají v podzemí také firemní a privátní akce a pronajímají archivní boxy známým osobnostem. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí o odrůdách vinné révy, jejím pěstování, výrobě vína a jeho skladování. Po prohlídce nás očekávalo malé občerstvení a následovala vlastní degustace. Aby ani děti nepřišly zkrátka, dostaly dětské šampaňské. My, dospělí, jsme začali tím, jak správně držet sklenici, ohodnotit vůni a posléze i chuť vína. Ochutnali jsme celkem šest vzorků, získali mnoho informací o víně a pěkně jsme se pobavili. Po příjemně strávených dvou hodinách jsme zamířili domů. Cesta nám rychle uběhla, a tak jsme byli v Kunštátě už kolem 8. hodiny večer.

Vydařilo se nejen počasí, den byl teplý a slunečný, ale i celý zájezd. Poděkování patří panu Havelkovi, který vše zorganizoval.

Kameníková Eva

 

VÁNOČNÍ TANEČNÍ KONCER

Taneční skupina BAMI Kolpingova rodina Kunštát pořádala dne 12.12.2010 již 3.Vánoční taneční koncert.Tanečníci předvedli celkem 15 choreografií. Tyto taneční sestavy vznikají každý rok na letním soustředění v Blansku Češkovicích. Choreografie se pilují od září do prosince, dále se s těmito sestavami účastníme mnoha soutěží, které začínají již od ledna. Například v loňském roce jsme se zúčastnili celkem 29 kulturních akcí a soutěží, ze kterých jsme si přivezli 9 pohárů.

Hosty vánočního koncertu byly orientální tanečnice ze skupiny Rahat Lukum pod vedením Lenky Topolové a Základní umělecká škola Letovice pod vedením paní Moniky Jarošové. Návštěvnost v tomto roce byla velká 300 diváků a 100 tanečníků.

Přejeme všem tanečníků a příznivcům sportu mnoho úspěchů v roce 2011.

TS BAMI KR KUNŠTÁT Michaela Bartošová

TANEČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR MĚSTA KUNŠTÁTU

Kunštátská sportovní hala po roce opět praskala ve švech. V sobotu 26.2.2011 se konala celorepubliková taneční soutěž o pohár města Kunštátu. Po vydařeném loňském ročníku se v letošním roce přihlásilo dvojnásobné množství tanečníků. Ke shlédnutí bylo 860 tanečníků v 90 tanečních choreografiích rozdělených do čtyřech věkových kategorií počínaje předškolním věkem až po dospělé. K vidění byly různé taneční styly jako jsou: street dance, show dance, aerobic a disco, nejvíce však bylo obsazené plesové a parketové předtančení. Toto vše hodnotila porota složená z tanečních učitelů a profesionálních trenérů. Hala byla rovněž otevřena veřejnosti, kde přišlo kolem 300 diváků. Tuto celou akci zorganizovaly Hana a Michaela Bartošovy, vedoucí taneční skupiny BAMI a členky Kolpingovy rodiny Kunštát. Velké poděkování patří panu řediteli ZŠ Kunštát panu Mgr. Vratislavu Sedlákovi za půjčení prostorů školy a celkovou výpomoc s organizací soutěže. Další poděkování patří panu starostovi Kunštátu panu MVDr. Zdeňkovi Wetterovi za sponzorské dary, dále panu Aloisovi Havelkovi předsedovi Kolpoingovi rodiny Kunštát a zdravotnici pan�� Ludmile Pařízkové. Děkujeme místní policii panu Štěrbovi za řízení dopravy a bezpečnosti. Všem, kteří pomáhali po celý den ve škole a sportovní hale. Věříme, že průběh soutěže dopadl ke spokojenosti všech a těšíme se na další ročník taneční soutěže v příštím roce. Hana a Michaela Bartošovy

Výsledky:
1. PŘEDŠKOLNÍ KATEGORIE - děti z MŠ Bílkova Boskovice
1. PŘEDŠKOLNÍ KATEGORIE - TS BAMI KR Kunštát-Citronci
1. DĚTI - street dance předtančení- TS BAMI KR Kunštát Let’s go
1. DĚTI - show dance předtančení-M Style“Třebíč-Kouba,pozor!
1. DĚTI - plesová předtančení- Bellynky při DDM Oslavany-Carmen
1. DĚTI - aerobic a disco- Relax club Rájec-Jestřebí-Kissačky
1. JUNIOŘI - street dance předtančení-TS Styl dance Uničov-Člobrdo
1. JUNIOŘI - show dance předtančení-TS BAMI KR Kunštát -Kleopatry
1. JUNIOŘI - plesová předtančení-TS Styl dance Uničov-Barvy duhy
1. JUNIOŘI - aerobic a disco- Relax club Rájec-Jestřebí-Kleopartx a Caesaři
1. DOSPĚLÍ - street dance předtančení-TS Styl dance Uničov-Malované děti
1. DOSPĚLÍ - show dance předtančení-Actiwity DC Břeclav- Castle
1. DOSPĚLÍ - plesová předtančení-TS Styl dance Uničov-Šípková růženka
1. DOSPĚLÍ - aerobic a disco-TS AKTIV - B -FRÝDEK MÍSTEK-Rock Ladies

Šachový turnaj

V sobotu 30.dubna pozvali mladí šachisté Kolpingovy rodiny Kunštát šachový kroužek  Kolpingovy rodiny z Velké Losenice k vzájemnému zápasu. V 9 hodin se začal maratón 17 zápasů pětičlenných týmů složených ze 3 žáků, 1 dorostence a 1 dospělého. Dospělými hráči obou týmů byli kněží P. Tomáš Koumal a P. Daniel Kolář.
Výsledek celého utkání všechny překvapil, zněl 8,5 : 8,5. Celkovým vítězem se čtyřmi výhrami se stal dorostenec Mička z Velké Losenice. O dort, který dostal za vítězství, se přátelsky podělil s ostatními šachisty. Všichni aktéři dostali od pořadatelů jako památku keramický hrnek s malbou kunštátského kostela sv. Stanislava.
Příjemně strávené dopoledne s přáteli šachisty považujeme za nultý ročník šachového turnaje Kolpingových rodin.

Havelka

Oslava svátku matek

Příjemným dárkem ke dni matek pro ženy z Kolpigové rodiny byl výlet do lázní Laa v Rakousku. Jako i v minulém roce to byl v průběhu jarních měsíců příjemný zážitek.  Termální lázně Laa jsou ideální k odpočinku a relaxaci pro všechny věkové skupiny. Dovolím si tvrdit, že  každý z účastníků výletu si užil příjemný den v relaxačním centru s bazény, tobogány, saunou a restaurací, za což patří dík vedení Kolpingové rodiny Kunštát v čele s panem Aloisem Havelkou.

Poděkování tanečnicím

Taneční skupina BAMI Kolpingova rodina Kunštát by chtěla poděkovat všem dětem za celoroční práci,za poctivou docházku na tréninky a účastnění se různých kulturních akcí a tanečních soutěží v roce 2011. Skupina v letošním roce nasbírala mnoho 1.až 3. míst, přibyla spousta pohárů a medailí. Skupina také pořádala v Kunštátě druhý ročník taneční soutěže, kde tancovalo 800 tanečníků. Nyní připravujeme letní taneční soustředění v Kunštátě a taneční tábor v Blansku. Přejeme všem dětem krásné a bezpečné prožití prázdnin a těšíme se v září nashledanou. TS BAMI KR Kunštát

Letní tábory 2011

O letních prázdninách pořádala farnost Kunštát již tradiční tábory pro děti školou povinné. Jako každý rok, i letos celé počínání zaštiťovala Kolpingova rodina Kunštát.

První z táborů byl určen dětem od první do čtvrté třídy. Malí táborníci vyrazili do Osové Bítýšky na Diecézní centrum života mládeže. Zde prožili týden plný legrace, přátelství a nových zážitků. Celým pobytem děti provázel "bláznivý" vědec, který je pomocí svého stroje času přenesl vždy do jiné doby.

Druhý tábor, určený starším dětem, probíhal od 17. do 26. července, tedy deset dní. Letošní téma znělo: Po stopách Mojžíše z Egypta do země zaslíbené. Děti se tedy nejprve ocitly v egyptském otroctví, kde měly možnost vyzkoušet si těžký život Izraelitů. Po přechodu Rudým mořem a "úmorném" putování pouští na závěr dobyly i Jericho.

Oba tábory proběhly v příjemné přátelské atmosféře. Děti měly možnost dozvědět se zajímavé informace a osvojit si nové dovednosti. V programu nechyběly ani chvíle ztišení při modlitbě a mších svatých.

 

Otevření farního hřiště.

 Svátek sv. Václava 28. září 2011 byl významným dnem pro kunštátskou farnost. Na nevyužívané farní zahradě bylo zbudováno travnaté hřiště na malou kopanou a tento den bylo slavnostně požehnáno a otevřeno. Slavnost začala ve 14.oo hod mší sv. a po ní se asi 200 hostů přesunulo na sportoviště. Zde P. Tomáš Koumal v krátké promluvě popsal budování hřiště, poděkoval firmám, které se na stavbě podílely a sponzorům, kteří na ni přispěli. Poté předal čestné červenočerné dresy farnosti hlavním aktérům - zástupci nadace ČEZ poslanci Janu Husákovi, KR Kunštát a členům farní ekonomické rady. Ing. Juránek za Jm. kraj se omluvil. Dále následovalo samotné žehnání hřiště. Slavnost vyvrcholila dvěma exhibičními utkáními. Nejdříve hráli ministranti /synové/ proti otcům 2 x 15 minut a poté manželky proti manželům, kteří museli nastoupit v sukních. Výsledky nebyly důležité, hlavně že se obecenstvo bavilo. Branky padaly, sluníčko svítilo, klobásy se pekly, piva i vína bylo také dost a tak se odpoledne protáhlo až do večerních hodin. Havelka Alois

 

Karneval na ledě.

Taneční skupina BAMI Kolpingova rodina Kunštát pořádala v sobotu 4.2.2012 první ročník karnevalu na ledě. Zúčastnilo se přibližně 50 dětí, rodičů a diváků. O program se starala taneční skupina BAMI a její tučňáci. Hrály se různé hry , závodilo se, nechybělo ani přetahování lanem . Závěrem programu bylo vyhodnocení nejkrásnějších masek a turnaj v hokeji.

Těšíme se na další ročník.

 

TS BAMI KR KUNŠTÁT- M.Bartošová

 

TANEČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR MĚSTA KUNŠTÁTU

Kunštátská sportovní hala po roce opět praskala ve švech. V sobotu 10.3.2012 se konala celorepubliková taneční soutěž „O pohár města Kunštátu“.

Po vydařeném loňském ročníku se v letošním roce přihlásilo dvojnásobné množství tanečníků. Ke shlédnutí bylo -1200 tanečníků v 145 tanečních choreografiích rozdělených do čtyřech věkových kategorií počínaje předškolním věkem až po dospělé.

K vidění byly různé taneční styly jako jsou: street dance, show dance, aerobic a disco nejvíce však bylo obsazené plesové a parketové předtančení.

Toto vše hodnotila porota složená z tanečních učitelů a profesionálních trenérů.Hala byla rovněž otevřena veřejnosti, kde přišlo kolem 800 diváků.

Tuto celou akci zorganizovaly Hana a Michaela Bartošovy, vedoucí taneční skupiny BAMI a členky Kolpingové rodiny Kunštát.

Velké poděkování patří panu řediteli ZŠ Kunštát panu Mgr. Vratislavu Sedlákovi za půjčení prostorů školy.

Další poděkování patří panu starostovi Kunštátu panu MVDr. Zdeňkovi Wetterovi, dále panu Aloisovi Havelkovi předsedovi Kolpoingovi rodiny Kunštát, zdravotnici paní Renatě Bulové a všem rodičům a organizátorům soutěže.

Věříme, že průběh soutěže dopadl ke spokojenosti všech a těšíme se na další ročník taneční soutěže v příštím roce.

 

Hana a Michaela Bartošovy

 

20 let Kolpingova díla v ČR.

21. 10. 1992 bylo ve Žďáře nad Sázavou založeno Kolpingovo dílo České republiky a první Kolpingovy rodiny na Žďársku. KD navázalo na činnost Jednoty tovaryšů, působící v ČR za první republiky.

Říjen letošního roku se stal měsícem oslav 20. Výročí jeho založení.

 

Pátek 5. října byl ve Žďáře nad Sázavou vyhlášen Dnem s Kolpingem. V městském divadle se celý den prezentovaly jednotlivé Kolpingovy rodiny a zařízení KD /terapeutická komunita Sejřek, kontaktní centrum Spektrum a rodinné centrum Srdíčko/ se svými aktivitami. Velký úspěch sklidilo večerní vystoupení kunštátské taneční skupiny BAMI a muzikál Gedeon připravený studenty Biskupského Gymnázia Adolfa Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou.

V sobotu 20. října v 10 hod. v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře sloužil kardinál Dominik Duka slavnou mši sv. na poděkování za 20 let činnosti Kolpingova díla. Mše sv. se zúčastnili zástupci téměř všech Kolpingových rodin, vlády ČR, vedení města a hosté ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa. V poledne následoval vynikající raut připravený pro všechny hosty, v sálech zámku Kinských, učni gastronomického učiliště Adolfa Kolpinga ve Žďáře. Vyvrcholením oslav byl dvouhodinový koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou v přeplněné Bazilice minor.

 

Oslavy 20. výročí založení Kolpingova díla České republiky.

Letošní rok je ve znamení oslav 20. výročí činnosti Kolpingova díla v České republice. Toto výročí jsme si připomněli v sobotu, 20. října 2012 ve Žďáře nad Sázavou. Zástupci Kolpingovy rodiny Kunštát byli při tom. V prostorách zdejšího zámku proběhla hlavní slavnost. Byla zahájena mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. V zaplněném chrámu jsme ji prožili ve společenství Kolpingových rodin z celé České republiky. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup a duchovní správce Kolpingova díla kardinál Dominik Duka, jehož povzbudivá slova a přátelský přístup zapůsobil na všechny přítomné. Po slavnostní bohoslužbě jsme byli pozváni na oběd a odpolední koncert skupiny Hradišťan, kterým byl tento podzimní den zakončen. Díky, Pane, že jsme ho mohli prožít ve Tvé blízkosti.

Čechová Marie

 

Pamětní deska, kterou míjíme bez povšimnutí

V Kunštátě na náměstí Krále Jiřího na domě č. 24 je umístěna pamětní deska místního rodáka Jana Tenory. O této osobnosti prakticky nikdo z místních ani hostů Kunštátu nic neví a desku míjí bez povšimnutí.

Jan Tenora se narodil před 150 roky, 7. února 1863 jako nejstarší syn kunštátského měšťana a drobného rolníka. Rodina měla 6 dětí, dceru a 5 chlapců, z nichž 3 se stali kněžími. Ale vraťme se k Janovi. Vystudoval brněnské české gymnázium a poté se rozhodl směřovat ke kněžství studiem na biskupském semináři v Brně. Byl vynikajícím studentem s mimořádným zájmem o literaturu a historii. Již od druhého ročníku studia vydával svoje práce v brněnských a později pražských časopisech. Psal o víře, osudech šlechtických rodů z Kunštátu a Lysic, vpádu Uhrů na Moravu, sv. Metodějovi, sv. Vintíři a moravských Jezuitech. V posledním ročníku studia vydal Dějiny městečka Kunštátu. 26. července 1885 byl vysvěcen na kněze a nastoupil jako kaplan v Doubravici nad Svitavou u faráře Jana Soukupa básníka a skladatele, autora dodnes známé písně Ejhle oltář Hospodinův září. I zde pokračoval ve své literární činnosti. Po roku byl několikrát přeložen do Želetavy, Kostelního Vydří, Znojma, Hevlína a Sulíkova. Farářem byl ustanoven v Růžové u Třeště a později ve Chvalkovicích, kde působil 30 let. Pro svou píli a horlivost byl jmenován kanovníkem u sv. Václava v Mikulově. 1. srpna 1924 odešel na odpočinek. Žil u svého bratra, preláta Adolfa v Brně ještě 12 let. Plně se věnoval literární činnosti. Vydal např. Kunštátský okres, Bystřický okres, Paměti města Bystřice nad Pernštejnem. Dále psal o klášterech ve Žďáře, Zábrdovicích, Louce u Znojma a mnoho jiných spisů. Třetí z bratrů kněží Richard sloužil jako děkan v Náměšti nad Oslavou. Jan Tenora zemřel 1. prosince 1936 a je pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

Havelka Alois

 

Taneční soutěž o pohár města Kunštátu

Taneční skupina BAMI KR Kunštát pořádala 2. 3. 2013 celorepublikovou taneční soutěž s mezinárodní účastí i slovenských tanečních skupin.

IV. ročník taneční soutěže s názvem "O pohár města Kunštátu" je již tradicí, kdy se do Kunštátu sjíždí tanečníci z celé České a Slovenské republiky. V letošním roce se zúčastnilo 1100 tanečníků, 42 tanečních skupin a viděli jsme 115 tanečních choreografií. Tanečníci soutěžili po celý den, až do večerních hodin v disciplínách street dance, show dance, disco dance, plesové a parketové předtančení, mažoretky, aerobic. Po celou dobu byla fantastická atmosféra, kterou tvořilo více jak 500 diváků a fanoušků tanečních skupin. Taneční soutěž byla úspěšná a my se těšíme na V. ročník v roce 2014. Poděkování patří městu Kunštát, ZŠ Kunštát a vedoucím taneční skupiny BAMI za organizaci celé soutěže.

 

Na inauguraci nového papeže dorazili i poutníci z Kunštátu

Večer 15. března mi telefonem položili otázku: Chceš jet na inauguraci papeže do Říma? Bez váhání jsem odpověděla ano a teprve později jsem se dozvídala podrobnosti o odletu a že mým spolucestujícím bude náš pan farář Petr Košulič. Vzhledem k nadměrné sněhové nadílce z předešlého dne jsme vyrazili v jednu hodinu v noci z Kunštátu do Brna, asi tři hodiny před odletem, abychom měli časovou rezervu pro případ kalamity. Během dopravy všech poutníků na letiště měli problémy autobusy z Vysočiny, čímž se nám posunul odlet ze čtvrté hodiny ranní na pátou. Ze zachumeleného Brna nás po téměř dvouhodinovém letu přivítal jarní Řím s krásným slunečným počasím. Na Svatopetrské náměstí jsme dorazili kolem deváté hodiny s více než hodino- vým zpožděním, a proto jsme se nedostali příliš blízko ke Svatému otci. Celá inaugurační slavnost byla přenášena na velkoplošné obrazovky, které nás vtahovaly do obřadu inaugurační mše. Celý průběh slavnosti byl pro mě velkým nezapomenutelným duchovním zážitkem, který lze slovy těžko vyjádřit. Díky snaze o překládání slov Svatého otce Františka naším knězem jsme věděli, o čem hovoří. Ve své promluvě Sv. otec mluvil o poslání sv. Josefa jako ochránce sv. rodiny, Ježíše i Marie. Hovořil o tom, co znamená být custos, tj. ochránce. Jak ve vztahu člověka k člověku, tak ve vztahu člověka ke stvoření. Na závěr ztotožnil službu papeže se službou ochránce a zdůraznil potřebu ochrany přírody i lidských práv. V modlitbách jsem Sv. otci předala celou rodinu, farnost a naši vlast. Prosím o modlitbu za Sv. otce. Děkuji tímto také kardinálu Dukovi, který nám umožnil vykonat tuto pouť.

Ludmila Ježková

 

Farníci navštívili P. Víta Fatěnu a pozvali jej do Kunštátu.

Farní společenství v zastoupení sedmadvaceti poutníků dne 12. dubna uskutečnilo návštěvu bývalého kunštátského faráře P. Víta Fatěny v jeho novém působišti ve farnosti Bobrová nedaleko Nového Města na Moravě. Před samotnou návštěvou jsme se zastavili v obci Slavkovice, kde v poutním kostele Božího milosrdenství a Sv. Faustyny jsme byli přítomni mše svaté za poutníky. Poté jsme se rozjeli do Bobrové, kde nás s velkou radostí přivítal. P. Vít.

V průběhu večera jsme mu popřáli k jeho narozeninám a společně zavzpomínali na jeho působení v Kunštátě, Sebranicích a také ve Svitávce. Při rozmluvě jsme probrali jeho a náš život od jeho odchodu z naší farnosti. Při dobrém pohoštění a v přátelském prostředí večer k naší lítosti utekl velice rychle. Při nastávající noci se nám loučilo těžce. P. Vít nechal pozdravovat všechny farníky a zejména mládež. Protože jsme nestihli probrat všechno pro nás potřebné a zajímavé, pozvali jsme na oplátku P. Vita do Kunštátu. Pozvání s radostí přijal. Cesta zpět proběhla v dobré náladě, a domů jsme dojeli v pořádku.

Ludmila Ježková

 

Předseda Alois Havelka a P. Pavel Kafka na výletě v Broumovských skalách.

Členové KR Kunštát v čele se svým předsedou Aloisem Havelkou reprezentovali Kolpingovo dílo ČR na oslavách 10.výročí založení Kolpingu na Slovensku (Spišská kapitula).

Taneční kroužek KR Kunštát BAMI

Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Kolpingova díla ČR Ing. Stanislavem Juránkem.

Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Kolpingova díla ČR Ing. Stanislavem Juránkem.

Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Kolpingova díla ČR Ing. Stanislavem Juránkem.

Hubert Tintelot na návštěvě KR Kunštát

Z vystoupení tanečního kroužku KR Kunštát BAMI

Z vystoupení tanečního kroužku KR Kunštát BAMI

Vystoupení nejmenších tanečníků KR Kunštát

Vystoupení nejzkušenějších tanečnic KR Kunštát

Závěr vystoupení tanečního kroužku KR Kunštát BAMI na Vánočním trhu v Kulturním domě v Kunštátě.

Předtančení na maškarním plese KR Kunštát

Předtačení na maškarní plese KR Kunštát

Trenérka taneční skupiny Míša Bartošová sleduje předtančení na plese KR Kunštát

Z předtačení na maškarním plese KR Kunštát

Z předtačení na maškarním plese KR Kunštát

Taneční kroužek v dobových krojích vystoupil 3.5.2008 při oslavě 550 výročí korunovace krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na Kunštátském zámku

Z vystoupení na Kunštátském zámku

Broučci 2009

Dorostenky v róbách

Klauni 2009

Klauni - vítězové krajské soutěže 2009

Myšky

Náš Hopec

Oceněný Hopec

Sestra v akci

Sestra v akci - pokračování

Dětský tábor KR Kunštát.

Předseda KR Kunštát Alois Havelka řídí členskou schůzi.

Slavnostní koncert v kunštátském chrámu u příležitosti oslav 10. výročí založení KR v Kunštátě.

Členové Kolpingovy rodiny spolu často cestují. Snímek z pouti do Medžugorje.

Předtančení tanečnío kroužku na Šibřinkách 13.2.2010

Předtančení na Šibřinkách

Předtančení na Šibřinkách

Předtančení na Šibřinkách

Trenérka tanečního kroužku Míša Bartošová na Šibřinkách.

Vystoupení tanečního kroužku na sotěži o pohár Města Kunštátu 13.3.2010

Vystoupení tanečního kroužku na sotěži o pohár Města Kunštátu 13.3.2010

Vystoupení konkurence z Kroměříže

Několik členů KR společně s kunštátskými farníky zahrálo na náměstí 24.12.2010 Živý betlém

Vystoupení nejmenších tanečníků pod vedením Míši Bartošové

Závěr skladby dorostenek

Závěr vystoupení tanečního kroužku BAMI na předvánoční besídce 12.12.2010

Svatá rodina - Živý Betlém 24. 12. 2010

Šachový turnaj

Šachový duel P. Koumal - P Kolář

Tučňáci - závěr školního roku 2010-2011

Blondýnky - závěr školního roku 2010-2011

Citronci

Kleopatry

Kuchaři

Kuchaři


Citronci v Mateřské škole

Taneční tábor 2011 v Češkovicích

Taneční tábor 2011 v Češkovicích

Taneční tábor 2011 v Češkovicích

Taneční tábor 2011 v Češkovicích

Z letního tábora 2011

Z letního tábora 2011

Oslavenkyně vyzkoušela společný dárek

30.7. oslavila Ludmila Ježková - sekretářka KR - významné živitní jubileum.

Požehnání a otevření farního hřiště

1. zápas na novém farním hřišti

Karneval na ledě

Karneval na ledě

Karneva na ledě

Karneval na ledě

Karneval na ledě

Duchovní správce KR P. Tomáš Koumal slavil 10.3. 30 let

Duchovní správce KR P. Tomáš Koumal slavil 10.3. 30 let

Záběr z taneční soutěže o pohár města Kunštátu 10.3.2012

Kunštátské tanečnice se svými rodiči

Poháry připravené pro výtěze taneční soutěže

Delegace KR Kunštát na oslavě 20 let KD
© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.