Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
 a bl. Adolpha Kolpinga ve Věžnici

Po mnoho let toužili občané obce Věžnice po vlastní kapli.
Obec nikdy neměla vlastní kapli. Snad to bylo způsobeno tím, že vznikla ze tří malých vesniček. Dvou českých (Horních a Prostředních Věžnic) a jedné německé (Dolních Věžnic). Po sloučení těchto vesnic vznikla jedna obec, pod společným názvem Věžnice. Lidé měli snahu zde kapli postavit, ale doba tomu nepřála. Po první světové válce a vzniku samostatného českého státu zde zavládla bída a protikatolické nálady. Když se poměry zlepšily, nastala druhá světová válka. Po porážce Německa, byli občané německé národnosti vyhnáni z naší vlasti a dolní část obce byla dosídlena českými občany. Žel dějiny opět nepřály stavbám kostelů. V roce 1948 se ujal vlády totalitní komunistický režim, který potlačoval jakékoliv náboženské přesvědčení. Tento totalitní režim zde vládl až do 17. listopadu 1989.

Pádem komunistické ideologie se otevřela cesta ke splnění snů mnoha lidí naší obce. Ještě koncem roku 1989 se ujali vlády v obci členové lidové strany. Starostou obce byl zvolen pan Josef Anděl, z č.p. 91, tajemníkem byl zvolen pan Ing. Josef Málek, z č.p. 33. S dalšími členy lidové strany a věřícími občany začali připravovat stavbu kaple. V prvních svobodných volbách v roce 1990, byl zvolen starostou obce pan Josef Anděl a jeho zástupcem pan Ing. Josef Málek. V devítičlenném zastupitelstvu obce byl pouze jeden komunista. Ostatní byli kandidáti křesťanské strany Československé strany lidové. Proto celkem bez větších problémů byl v květnu v roce 1991 schválen návrh na darování obecní zvoničky a požární zbrojnice v Horní Věžnici na stavbu nové kaple. Po tomto prvním záblesku naděje byla celá věc odsunuta do pozadí. Část nevěřících občanů se postavila proti tomuto rozhodnutí. Přesto vedení lidové strany, která se mezitím přejmenovala na Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou, pod vedením pana Aloise Fuita z č.p. 34 a ostatních členů připravovalo stavbu kaple. Zástupce starosty pan Ing. Josef Málek nechal vypracovat projekt, který počítal s malou úpravou doposud stojící požární zbrojnice. Čas neúměrně běžel dál a o stavbě se stále pouze hovořilo a nic se nedělo. Několikrát se diskutovalo, kdo stavbu bude řídit. Spolek na stavbu kaple něchtěl nikdo zakládat a tak se nakonec rozhodlo, že si celou stavbu vezme pod svoje křídla sdružení Kolpingova rodina Věžnice, které zde založil Ing. Josef Málek v roce 1993.

V dubnu roku 1998 byla s tímto plánem seznámena celá veřejnost. Na květen bylo naplánováno zahájení stavby. Předseda Kolpingovy rodiny (KR) Ing. Josef Málek pozval církevního architekta Ing. Martina Laštovičku z Jihlavy. Ten na místě samém rozhodl, že věž zvoničky je v dobrém stavu a tudiž se zachová, ale stavbu požární zbrojnice je třeba zcela zbourat. Stěny byly silně narušeny kořeny stromů rostoucích v blízkosti. V té době byl požádán, aby vypracoval nový projekt na stavbu kaple. 11. května 1998 se začala požární zbrojnice bourat a již 14. května se začali kopat základy nové kaple.

Na stavbě kaple se odpracovalo přes pět tisíc hodin. Nejvíce hodin zde odpracovali důchodci a to především Alois Štohanzl z č.p. 33, Alois Kunc z č.p. 80, František Krčál z č.p. 41, Václav Kunc z č.p.6, Jan Kunc z č.p.6, Ondřej Toscher z č.p. 3 atd. Veškeré dřevařské práce jako jsou krovy, dveře, okna, kůr atd. prováděl místní truhlář pan Jan Kunc z č.p.113. Klempířské práce zcela zdarma provedl místní klempíř pan Petr Landa z č.p. 105. Tašky bobrovky z velké části položili pan Petr Landa a truhlář pan Jan Kunc. Pouze nad presbytářem položila tašky firma Petra Loužeckého z Přibyslavi. Dlažbu do kaple dodala se slevou firma Hasoft z Polné. Položení provedla firma pana Plesla ze Dvorka u Přibyslavi. Pískovcové kameny do presbytáře v ceně 40 tisíc Kč daroval Centrální svaz Kolpingova díla České republiky ze Žďáru nad Sázavou. Podbití stropů sádrokartonem v ceně 120 tisíc Kč provedla zcela zdarma včetně dodání materiálu firma Kolping ABS ze Žďáru nad Sázavou. Vymalování vnitřních prostor provedl malíř Martin Kerbr z Přibyslavi. Elektroinstalaci provedl pan Oldřich Smejkal z Polné. Kříže vykoval místní kovář pan Alois Fuit z č.p.34.

Finančně byla stavba zajištěna z dobrovolných darů občanů naší obce. První sbírku provedla paní Ludmila Kuncová z č.p.113 s paní Martou Málkovou z č.p.33, Další tři sbírky provedli důchodci pan Alois Štohanzl s panem Aloisem Kuncem. Celkem bylo vybráno okolo 300 tisíc Kč. Veškerý materiál na stavbu zajišťoval předseda KR Věžnice pan Ing. Josef Málek z č.p.33, který s panem Janem Kuncem z č.p.113 a s panem architektem Martinem Laštovičkou z Jihlavy nad stavbou dohlíželi. Děkujeme Bohu, Panně Marii a bl. Adolphu Kolpingovi za to, že nám dali sílu tuto stavbu dokončit. Bez jejich pomoci v nebi by bylo marné naše namáhaní.

Děkujeme také všem důchodcům a lidem, kteří na stavbě pomáhali, nebo na ni jakýmkoliv způsobem přispěli. Děkujeme místnímu obecnímu zastupitelstvu složenému ze starosty Josefa Anděla z č.p.91, zástupce starosty Ing. Josefa Málka z č.p.33, Jana Kunce z č.p.113, Jaroslava Kunce z č.p.37, Ing. Antonína Kunce z č.p.121, Josefa Běhala z č.p.5, Ing. Jana Štohanzla z č.p.1, Jaroslava Procházky z č.p. 119 a Hany Vavrouškové z č.p. 89. Děkujeme také všem členům Kolpingovy rodiny Věžnice.

Kaple byla slavnostně vysvěcena 22. května královéhradeckým sídelním biskupem Mons. Dominikem Dukou. Slavnosti se zúčastnilo přes 1000 lidí a 16 kněží. Hlavním patronkou kaple je Panna Marie Pomocnice křesťanů. Sochu nám krátce před svou smrtí věnoval P. Jaroslav Lang SDB. Druhým patronem je bl. Adolph Kolping, německý kněz žijící a působící v 19.století. Je nazýván tzv. sociálním apoštolem, protože veškeré své síly věnoval sociálně slabým a potřebným lidem té doby, především pak mládeži. Jeho dílo je dnes rozšířeno takřka po celém světě. Koncepce interiéru má svoji výraznou symboliku. Svatostánek, nejdůležitější místo kaple, je na kamenném pilíři na koso postaveném.

Je umístěn nevysoko nad hlavou kněze sloužícího mši svatou a je symbolickým připomenutím duchovního slunce. V blízkosti nohy svatostánku vystupuje jako paprsek mosazná páskovina, jde okolo obětního stolu, přes stupeň, loď kaple, dveře, zádveří a končí na vstupním prahu kaple. "Paprsek" sjednocuje, symbolicky spojuje prostor kaple se svatostánkem - Eucharistickým Ježíšem Kristem.


 
 Kolpingova rodina
Seznamte se blíže s jednou z Kolpingových rodin:
10. Lesná
 Čtěte více
VYHLÍDKA
rekreační středisko v Moravském Krasu

 Nejbližší akce
Slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 20.let činnosti KDČR
© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.