Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Dům rodin a Rodinná poradna
adresa:U Zámku 5, 273 05 Smečno
telefon/fax:312 526 768
mobil:608 816 721
email:navstivte@dumrodin.cz
www:www.dumrodin.cz

Projekt Rodinná poradna
Rodinná poradna poskytuje své odborné služby:
1. široké veřejnosti
- psychoterapeutická pomoc rodičům a celým rodinám, ocitajícím se ve složitých situacích (vztahová problematika mezi partnery, potíže v komunikaci mezi rodiči a dětmi, výchovná problematika, mezigenerační problémy, řešení konfliktních vztahových situací uvnitř rodiny)
- telefonické poradenství, pomoc a podpora jednotlivcům
- konzultace a poradenství v oblasti mezilidských vztahů
2. rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči
- nabídky telefonické, písemné a e-mailové poradenské služby
- nabídky vyžádat si pomoc, konzultaci, případně i déledobější péči u odborníka, zaměřeného na rodinnou problematiku
- nabídky požádat (v indikovaných případech) o příjezd odborníka přímo do rodiny
3. zabezpečuje následnou péči frekventantům pobytového střediska Dům rodin ve Smečně v podobě výše popsaných forem


Projekt Dům rodin
Dům rodin je určen především pro rodiče a děti. Mohou zde prožít příjemný víkend nebo celý týden. Budou odpočívat, ale mají možnost udělat i něco pro upevnění vztahů v rodině. K tomu pomůže program, jehož hlavní součástí je beseda s rodinným poradcem.
Beseda přináší mnoho zajímavého o vztazích v rodině, o výchově dětí a předkládá nové podněty pro zlepšení komunikace v rodině.

Dům je připraven tak, aby vyhovoval zejména rodinám. Za důležité považujeme rodinné prostředí, dostatek zábavy pro děti, bezpečnost a dobrou stravu.

 
 Foto

© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.