Sociální projekty

Snažíme se pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí) a nabídnout jim pomocnou ruku.

Nesmíme zapomenout také na nezištnou dobrovolnou pomoc ze strany našich členů směřující především k opuštěným, nemocným a zdravotně postiženým lidem.

 

 

KOLPING: LEVEL 2.0

MOZAIKA: ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ SEJŘEK

KÁČKO 3D: ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB KONTAKTNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Kolpingovo dílo České republiky provozuje širokou škálu sociálních a návazných služeb v regionu Žďár nad Sázavou. Projekt si klade za cíl doplnit jednotlivé chybějící střípky mozaiky tak, aby výsledkem byl ucelený systém služeb pro cílové skupiny děti, mládež, rodiny a osoby ohrožené závislostmi. Aktivity projektu najdete ZDE.

PROGRAM SOCIÁLNÍHO VÝCKVIKU FLASH

Směrnice pro řešení stížností zaměstnanců KD ČR a jiných osob

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEKTY KOLPINGOVA DÍLA V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Pomoc lidem závislým na drogách

Terapeutická komunita Sejřek - zařízení je poskytovatelem dlouhodobé rezidenční péče osobám závislým na nealkoholových drogách a jejich rodinám.

Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb - zajišťuje služby včasné krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci pro jedince ohrožené zneužíváním návykových látek, uživatele drog a jejich sociální okolí.
 

 

Rodinná tematika

Kolpingův dům v Praze 8 - azylový dům pro matky s dětmi podává pomocnou ruku matkám v tísni a pomáhá jim v návratu do běžného života.

Rodinné centrum Smečno - cílem projektu je upevňovat rodinné vazby a motivovat ke správné výchově dětí. Preventivní programy pro rodiny (víkendové a týdenní kurzy) mají pomoci předcházet vážným kolizím ve vztazích.

Rodinné centrum Srdíčko, Žďár nad Sázavou
Centrum se nachází v budově Polikliniky a je zaměřeno na volnočasové aktivity pro děti. Programy navštěvují spolu s dětmi i jejich rodiče. Jde převážně o maminky na mateřské dovolené, popřípadě i nastávající maminky.