Vzdělávání

Kolpingovo dílo ČR podporuje vzdělávání a úzce spolupracuje s Náboženským společenstvím Adolpha Kolpinga, které je zřizovatelem dvou škol:


Biskupské gymnázium

Gymnázium všeobecného zaměření poskytuje žákům vzdělání, které jim umožní následné studium na různých vysokých školách. Čtyřleté a osmileté studium probíhá v moderních bezbariérových prostorách podle školního vzdělávacího programu, který je vytvořen na principu aktivního přístupu žáků k výuce.


 

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

Škola se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, škola – rodina, škola – veřejnost).
Nabízí: tříleté učební obory (kuchař, cukrář, číšník) a dvouleté nástavbové studium (společné stravování).
Obě školy sídlí ve Žďáře nad Sázavou.