Práce s dětmi a mládeží

V rámci Kolpingových rodin působí skupiny dětí a mládeže, které se snažíme motivovat k aktivnímu zapojení se do činnosti a podpoření zájmu o dění v jejich okolí a ve společnosti.

Ke stěžejním činnostem patří letní tábory, výlety, sportovní a kulturní akce, pravidelná činnost v kroužcích apod.

Veškerá činnost je otevřena nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost.