Velká Losenice

adresa:  592 11 Velká Losenice 1
telefon, mail:  fara@losenice.cz
předseda, sekretář:  Ing. jaroslav Pibil, Jan Uttendorfský

Základní informace:

Založena 17.10.2001. Kolpingova rodina se věnuje především práci s dětmi a mládeží a duchovnímu působení v rámci regionu. Organizuje různé sportovní a kulturně-vzdělávací aktivity pro děti a mládež a celoroční práce s nimi vrcholí letním táborem. Svojí činností se snaží vytvářet morálně a duchovně vyspělé podhoubí naší společnosti. Kolpingova rodina našla zázemí v rekonstruovaném farním objektu LOSÍK.

Úzká spolupráce probíhá s farní radou a Klubem křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice.

Činnost s dětmi a mládeží je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity Kolpingovy rodiny

  • celoroční aktivity pro všechny generace
  • šachový kroužek, schola
  • letní tábory
  • kulturní a sportovní akce

Aktuality

Fotogalerie