Brno I.

adresa:  Metodějova 2a, 612 00 Brno
telefon, mail: 777885456, kolpingbrno1@seznam.cz
předseda, sekretář: Mgr. Vít Zahradníček, Mgr. Petr Kasal

Základní informace:

Kolpingova rodina byla založena v září 2004, má 20 členů, kteří připravují akce pro další děti a mládež. Mezi tyto aktivity patří letní a jarní tábory, putování po horách jak našich, tak slovenských, ukrajinských či rumunských, výlety, Spolčo mládeže a nedělní výlety.
Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, což jsou děti a mladí z několika brněnských čtvrtí (Kr. Pole, Řečkovice, Střed, Lesná). Další informace najdete na stránkách KR Brno I.

Práce s dětmi a mládeží

  • Spolčo (pravidelná setkávání mládeže)
  • pravidelné nedělní výlety
  • jarní i letní tábory
  • aktivity a akce během roku

Aktuality

Fotogalerie