Brno Židenice

adresa:  Nopova 84, 615 00 Brno
telefon, mail:  608350490, kolping-zidenice@seznam.cz
předseda, sekretář: Ondřej Loub, Ing.Stanislav Lang

Základní informace:

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a v současné době má 28 členů.

Primárním zaměřením Kolpingovy rodiny Brno – Židenice je podpora práce s dětmi a mládeží. Zaštítili jsme mnoho aktivit, které při farnosti existovaly již dříve a vytvořili jsme i nové. S dětmi a mládeží pracujeme během celého roku v rámci pravidelných periodických aktivit i během jednorázových akcí.
Cílem naší činnosti je nabídnou dětem a mladým možnosti, jak smysluplně využít část svého volného času, nabídnout jim příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubovat kulturní i duchovní bohatství.

Aktivity pro děti a mládež

  • pravidelná setkávání chlapeckých a dívčích skupin 
  • pěvecký sbor mládeže
  • dramatický kroužek mládeže
  • jednorázové akce, tábory .......

Aktuality

Fotogalerie