Nové Veselí

adresa:  Újezd
telefon, mail:  608555041, zdenek.materna@trinet.as
předseda, sekretář:  Mgr. Zdeněk Materna

Základní informace:

Kolpingova rodina byla v Novém Veselí založena 3. června 2003. Stalo se tak na základě zájmu místních dětí o mimoškolní volnočasové aktivity, které zde skupina nadšenců z řad rodičů již několik let organizuje. Těmto aktivitám však chybělo organizační zázemí a v neposlední řadě i finanční prostředky, které by učinily tyto aktivity přístupnější širšímu okruhu zájemců V tomto ohledu nám vyšlo vstříc Kolpingovo dílo ČR, které má na žďársku v oblasti práce s dětmi a mládeží vysoký kredit a bohaté zkušenosti. V současnosti má KR Nové Veselí 8 členů a veškeré své aktivity věnuje práci s dětmi a mládeží. Jde o celoroční činnost, která vrcholí letním táborem.

Na akcích spolupracují především se Sokolem Nové Veselí, KR Žďár nad Sázavou a Krajskou radou dětí a mládeže. Činnost podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Práce s dětmi a mládeží

  • sportovní aktivity
  • jednorázové akce
  • letní dětský pobyt

Fotogalerie