Lesná

adresa:  Souběžná 3, 636 00 Brno
telefon, mail:  774904008, vsai@seznam.cz
předseda, sekretář:  Ivana Vaníčková, Miriam Pažourková

Základní informace:

KR Lesná byla založena 26.11.2007. Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na celoroční práci s dětmi a mládeží. Mládež se setkává pravidelně na adoracích a setkáních. Každý pátek po večerní mši sv. se schází dětský sbor, který nacvičuje písničky, kterými pak doprovází dětskou mši svatou. V průběhu školního roku se každou neděli setkávají rodiny s dětmi a mládež při pravidelném sportování v tělocvičně. Fotbaloví nadšenci reprezentují naši farnost v brněnské Farní fotbalové lize. Mezi další akce pro mládež, které organizujeme patří např. víkendové duchovní obnovy, nebo víkendové pobyty pro mladší děti. Mládež pomáhá při organizování Noci kostelů v Duchovním centru v Brně-Lesné a organizuje Mikulášskou besídku, která bývá dětmi hojně navštěvována. Pravidelně KR organizuje tábor pro děti. Akce organizované a podporované KR Lesná mají stále vzrůstající návštěvnost

Práce s dětmi a mládeží

  • pravidelná duchovní setkávání
  • dětský pěvecký sbor
  • víkendové akce
  • tábory

Aktuality

Fotogalerie