Kunštát

 
adresa: Tenorova 381, 679 72 Kunštát
mail:  kr.kunstat@gmail.com
předseda, jednatel:  Michael Král, Petr Sojka

Základní informace:

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity Kolpingovy rodiny jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, letní tábory),  kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

Práce s dětmi a mládeží

  • Tvořivý kroužek KRTEK
  • keramický kroužek
  • Spolčo pro holky SPH
  • akce během roku, letní tábory

Aktuality

Fotogalerie