Dyjákovičky

adresa:  Dyjákovičky 36, 669 02 Znojmo
telefon, mail:  david.kubik@centrum.cz
předseda, sekretář:  František Maňura, David Kubík

Základní informace:

Kolpingova rodina pracuje v Dyjákovičkách a přilehlých obcích již od roku 1994. Byla založena v roce 1993, má 15 aktivních členů a zaměřuje se především na děti a mládež, pro které připravuje kulturní, sportovní a společenské akce, výlety a především pak letní tábor. Pravidelně se také schází pěvecký sbor.
Vzhledem k tomu, že v okolí Dyjákoviček žádná jiná podobná organizace neexistuje, je KR jediným subjektem nabízejícím dětem možnost aktivního využití volného času. Děti mají jedinečnou možnost ho strávit se svými vrstevníky a společně se pobavit. Místní farnost vychází vstříc Kolpingově rodině poskytnutím prostor pro schůzky, přípravu jednotlivých akcí a také pro uskladnění pomůcek a vybavení. Samosprávy místních obcí podporují aktivity KR jednak finančně a dále také bezplatným pronájmem kulturních a sportovních zařízení.

Aktivity pro děti a mládež

  • pravidelné celoroční schůzky
  • akce pro děti, mládež a veřejnost 
  • tábor

Fotogalerie