Dobrá Voda u Hartmanic

adresa:  Dlouhoveská 152, 342 01 Sušice
telefon, mail:  776 868 460 jos.novy@tiscali.cz
předseda, sekretář:  Pavel Kopecký, Josef Nový

Základní informace:

Kolpingova rodina Dobrá Voda u Hartmanic byla založena v roce 2000 a v současné době má okolo 20 členů. Největší každoroční akcí je dětský tábor o letních prázdninách. V průběhu roku jsou to potom různé akce turistického, sportovního, kulturního nebo vzdělávacího charakteru. Přínos aktivit vidí členové Kolpingovy rodiny ve formování osobností dětí a mládeže, prohlubování vztahu k přírodě a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Velmi dobře funguje spolupráce s farností Sušice a KR Starý Plzenec.

Aktivity pro děti a mládež

  • turistické a sportovní
  • kulturní a vzdělávací
  • letní dětský tábor
  • spolupráce s ostatními KR

Fotogalerie