Smečno

adresa:  U zámku 5, 273 05 Smečno
telefon, mail:  312526768, navstivte@dumrodin.cz
předseda, sekretář:  Ludmila Janžurová

Základní informace:

Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, které bylo založeno 30. 3. 2001. Sdružení si bere za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.
Náplní naší činnosti jsou jednak pobytové projekty, soustředěné do objektu Rodinné centrum Smečno, jednak denní docházkové služby, z nichž většina probíhá v Rodinném centru Slaný a malá část v Berouně. Poskytujeme i služby terénní, kdy naši odborníci vyjíždí přímo do rodin klientů.

Cíle a poslání Kolpingovy rodiny

  • poskytování sociálních služeb
  • vzdělávací programy a osvětová činnost
  • podpora fungující rodiny vč. rodiny s handicapovaným členem

Zařízení provozovaná Kolpingovou rodinou

  • Rodinné centrum Smečno
  • Rodinná poradna
  • Rodinné centrum Slaný

Fotogalerie