Přímětice

adresa:  Přímětice 115, 669 04 Znojmo
telefon, mail:  723735406, ucto.vecerova28@gmail.com
předseda, sekretář:  Marie Svobodová, Petra Večeřová

Základní informace:

KR Přímětice vznikla 26.4.2004 a v současné době má okolo 30-ti členů. V aktivitách se zaměřuje především na děti a mládež, ale pracuje i s dospělými, rodinami, nemocnými a seniory. V jednotlivých akcích jsou různě zapojeni všichni členové KR Přímětice. Pomáhají i přátelé a kamarádi z jiných farností. Snažíme se oslovit nejen věřící ,ale akce jsou otevřeny všem, kdo o to mají zájem. Snažíme se zvýhodňovat a preferovat ty, kteří jsou v sociální tísni a akcí by se z finančních důvodů nemohli zúčastnit. Většina akcí je evangelizačního typu a neustále se snaží hledat nové cesty k lidem z jejich okolí.

Spolupracují s farnostmi Přímětice, Bítov, Citonice, Chvaletice, Lukov, Horní Břečkov. Dále také se základními školami a vedením obcí, kde KR působí.

Práce s dětmi a mládeží

  • ochotnický kroužek
  • schola - pěvecký sbor
  • spolčo - pravidelná setkávání mládeže
  • akce (karnevaly, ples, výlety, poutě .....)
  • letní tábory

Aktuality

Fotogalerie