Praha 8

adresa:  Bohnická 32, 181 00 Praha 8
telefon, mail:  603290186, jana@kolpingpraha.cz
předseda, sekretář:  Tomáš Kašpar, Jana Zemanová

Základní informace:

Kolpingova rodina byla založena v dubnu 1993. V současnosti mám 43 členů. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří dlouhodobě provoz azylového domu pro matky s dětmi. Dále je to udržování mezinárodních kontaktů v rámci Kolpingova díla jako např. partnerská setkání s diecézí Dresden-Meissen. V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali práci na překladu knihy CH.Feldmanna: Kolping-živá solidarita a také pořádáme cyklus přednášek na téma sociální nauka církve.

Podrobnější informace o Azylovém domě a aktivitách KR Praha 8 najdete na: www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum.

Azylový dům pro matky s dětmi

  • příprava matek na samostatný život
  • předcházení umísťování dětí do ústavní výchovy
  • pomoc a podpora v sociálním začleňování rodin
  • vytváření nových návyků v oblastech hospodaření, péče o domácnost, rozvoj dítěte, volný čas

Aktuality

Fotogalerie