Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo České republiky
» Naše akce
» Adolph Kolping
» Zpravodaj
» Mezinárodní Kolpingovo dílo
» O Kolpingově díle ČR
» Fotogalerie
» Kontaktujte nás
» Kdo nás podporuje
» Odkazy
» Dokumenty, publikace
 
 Biskupské gymnázium

adresa:U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon/fax:566 502 470
email:skola@bigyzr.cz
www:www.bigyzr.cz

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou zahájilo svou činnost v r. 1993.
Vzdělání poskytuje ve čtyřletém a osmiltém cyklu. Vedle všeobecného vzdělání se zaměřuje na kvalitní výuku cizích jazyků. Gymnázium má bohaté zahraniční kontakty ve Velké Británii, Německu, Finsku a na Slovensku.

Velkou pozornost věnují pedagogové studentům s různými handicapy - vzdělávacími, výchovnými, zdravotními, smylovými.Vedení školy zpracovalo náročný projekt, jímž se uchází o přidělení grantu, který by pomohl zásadně zlepšit studijní podmínky pro všechny studenty a pro handicapované zvláště.

Biskupské gymnázium je zařazeno mezi 16 gymnázií, která připravují novou koncepci gymnaziálního vzdělávání v České republice - Rámcový vzdělávací program pro gymnziální vzdělávání.

Z mimoškolní činnosti studentů jsou veřejnosti dobře známé Pašijové hry a Živý betlém.ŠKOLA BEZ BARIÉR

Projekt Škola bez bariér realizovaný v rámci programu SROP přinesl gymnáziu v roce 2006 prostředky k zásadnímu přebudování interiéru školy. Hlavní myšlenkou, která se line celým tímto snažením, je snaha pomoci mladým lidem, kteří jsou postiženi různými druhy především zdravotních handicapů a studují na Biskupském gymnáziu.

V zájmu toho, aby mohli plně rozvinout své nadání a plnohodnotně a úspěšně vystudovat, bylo nutné především zrušit překážky technického charakteru - vybudovat bezbariérové prostory, umožnit i studentům pohybujícím se na vozíčku bezproblémový vstup do budovy školy a posléze i do všech jejích prostor.

Dále byly vybudovány - především pro handicapované studenty - rehabilitační a relaxační prostory, kde mohou s pomocí zakoupených speciálních zařízení regenerovat síly v rámci náročného pracovního dne.


 
 Nejbližší akce
Slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 20.let činnosti KDČR

© 2005 Kolpingovo dílo České republiky - Design by Trinet a.s.