Blahořečení Adolpha Kolpinga

Papež Jan Pavel II. hovoří o A. Kolpingovi u příležitosti jeho blahořečení

To, co Svatý Otec řekl při své první návštěvě Německa u hrobu Adolpha Kolpinga v minoritském kostele v Kolíně nad Rýnem, zopakoval slavnostně před celým světem, když ho 27.října 1991 na náměstí svatého Petra v Římě blahořečil :

"Takové vzory jakým je Adolph Kolping dnešní církev potřebuje."

"Dnes bude blahořečen Adolph Kolping. Dá se říci, že dnešní evangelium vyprávějící o uzdravení slepého u Jericha - má svým způsobem mnoho společného s životem a dílem tohoto kněze, který dal v minulém století odpověď na mnoho palčivých sociálních otázek. Blahořečení Adolpha Kolpinga právě v roce, kdy slavíme sto let od vydání encykliky Rerum novarum, je zvláště výmluvným znamením."

Po právu je Adolph Kolping nazýván "Apoštolem rodin". K tomu říká Svatý Otec : "Adolph Kolping věděl velmi dobře, že rodina je první a nejpřirozenější lidské společenství. K tomu Kolping napsal : ‚První co člověk v životě nalézá, a poslední po čem vztahuje ruce, to nejcennější, co má, i když si to neuvědomuje, je rodinný kruh.' Proto přikládá tak velký význam svatořečení rodiny.

S nadšením volal Svatý Otec k zástupu věřících : "Jak výjimečný kněz musel Adolph Kolping být, když ještě dnes dokáže nadchnout tolik mužů a žen, mladých i starých lidí pro Krista a jeho církev. Vám milí Kolpingovi bratři a sestry, bylo svěřeno jeho dědictví. Předejte ho dále dalším generacím.

Ve vztahu k řešení sociálních problémů v období počínající industrializace, kdy strádali především tovaryši a dělníci ve fabrikách, vyzdvihuje papež zvláštní význam Adolpha Kolpinga. Nazývá ho tím, kdo připravoval cestu velkým papežským sociálním encyklikám.

Zhroucení komunismu ve střední a východní Evropě v roce 1989 vzal papež Jan Pavel II. jako příležitost k upozornění na význam působení Kolpingova díla na politiku. "Co přijde nyní po pádu marxismu-leninismu ?", " Co je alternativou k marxistické teorii, která ruinovala svět ?" - ptal se Svatý Otec. Jeho odpověď zněla : "Alternativa, kterou nabízí Adolph Kolping, má původ v evangeliu : Sociální a pracovní poměry ve světě nebudou nikdy spravedlivé, pokud nebudeme mít současně na zřeteli také náboženský pohled na věc." Proto dnes před námi stojí Adolph Kolping jako svědek : "Převzetí odpovědnosti za společnost bylo pro Adolpha Kolpinga jasným poselstvím Evangelia. ‚Záleží na našem aktivním křesťanství' - píše Kolping 'zda se svět znovu obrátí ke křesťanskému řádu'. Nesmíme však toto aktivní křesťanství praktikovat pouze za kostelními zdmi nebo v uzavřeném kruhu rodin, nýbrž ho musíme vnášet do každodenního života. Kolping věděl, že: "Církev nemůže a dokonce nesmí couvat před řešením sociálních otázek. Musí vstoupit do života a nebát se boje."


Modlitba Kolpingovy rodiny

Pane Ježíši Kriste, hlásání Tvého poselství a jeho uvádění v život je úkolem, který jsi svěřil církvi. Děkujeme Ti za Tvoji důvěru, kterou jsi v nás lidi vložil. Děkujeme Ti také za osobu Adolpha Kolpinga, který nám je vzorem při plnění Tvého úkolu. Sešli nám dary, pomocí kterých on uskutečnil své poslání zde na zemi : víru a sebedůvěru, opravdovost a radost, odpovědnost a solidaritu. Posiluj naši víru a odhodlání neutíkat před problémy světa a probuď v nás naději, že všude tam, kde pečujeme o lidi a jejich potřeby, zanecháváme také radost. Upevni lásku, se kterou pracujeme na rozvoji Církve a lidské společnosti. Naše společenství v Kolpingově díle nechť se podobá Tvému království, které očekáváme.

Amen.