Kolpingovo mládí a studium

Kolpingovo mládí a studium

Adolph Kolping byl všestranně nadaný člověk. Nebyl pouze knězem, ale také žurnalistou, spisovatelem, žádaným řečníkem a díky jeho angažovanosti pro mladé tovaryše ho můžeme jistě označit za jednoho z prvních sociálních pedagogů.

Nejdříve se vyučil, později začal studovat a stal se knězem. Chtěl ukázat mladým lidem, že život znamená více než každodenní práci a večerní vysedávání po hostincích. Kolping chtěl, aby se mladí lidé nebáli vzít život pevně do rukou a stali se angažovanými křesťany. Pomocníkem na této cestě jim má být živé společenství a pevné základy. Kolping vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z pevně zakotvené rodiny.

A.Kolping prošel mnoha rozdílnými životními úseky, cesta od obuvníka k otci tovaryšů nebyla rozhodně nějak přímá a jasná, nýbrž byla naplněna intenzivní prací a řadou těžkých chvil. Kolpingův život byl také ovlivněn dobou plnou hlubokých společenských změn.. Došlo k zásadním změnám životních podmínek, což muselo mít zákonitě vliv i na působení Kolpinga.

A.Kolping se narodil 8. prosince 1813 v Kerpenu u Kolína nad Rýnem jako čtvrté dítě pastýře ovcí. Vyrůstal ve velmi chudých poměrech, sám Kolping označuje za jediné bohatství svých rodičů jejich děti. Rodina byla šťastná a harmonická, hluboce zakotvená v Bohu. Od dětství toužil po vyšším vzdělání, rodinné poměry mu však lepší vzdělání neumožnily. Po absolvování lidové školy se vyučil obuvníkem a tomuto zaměstnání se věnoval plných deset let. Přesto se svého velkého snu nikdy nevzdal. Ve věku 23 let učinil rozhodující krok. Opustil své zaměstnání a stal se žákem Marcelského gymnázia. Školní docházku absolvoval s obrovským nasazením ve velmi krátké době, ačkoliv byl sužován různými nemocemi a musel si přivydělávat na vlastní živobytí. V těchto letech v něm uzrálo rozhodnutí stát se knězem. V létě roku 1841 začíná studovat teologii v Mnichově,

Teologické studium absolvoval Adolph Kolping nejprve v Mnichově, kde byl pozorným žákem profesora Ignáce z Döllingeru. "Görreskreis"- katolické hnutí, ke kterému se Kolping v Mnichově připojil, ovlivnilo později jeho působnost jako duchovního.
Na univerzitě v Bonnu, která byla díky profesoru Hermesovi silně liberálně ovlivněna, musel poslední teologický semestr absolvovat dle tehdejších směrnic, ač byl Kolping naopak nadšeným stoupencem profesora Hanze Dieringera, který byl velkým odpůrcem hermesianismu.

Po ukončení teologických studií v kněžském semináři v Kolíně byl Adolph Kolping 13. dubna 1845 vysvěcen na kněze v minoritském kostele v Kolíně, který se později stal centrem jeho duchovní působnosti.