Stručný životopis v datech

Adolph Kolping byl všestranně nadaný člověk.

Nebyl pouze knězem, ale také žurnalistou, spisovatelem, žádaným řečníkem a díky jeho obětavému nasazení pro mladé tovaryše ho můžeme jistě označit za jednoho z prvních sociálních pedagogů.

 Nejdříve se vyučil, později začal studovat a stal se knězem. Chtěl ukázat mladým lidem, že život znamená více než každodenní práci a večerní vysedávání po hostincích.

Kolping chtěl, aby se mladí lidé nebáli vzít život pevně do rukou a stali se angažovanými křesťany.
Pomocníkem na této cestě jim má být živé společenství a pevné základy. Kolping vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z pevně zakotvené rodiny.

 8.12.1813  Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína nad Rýnem, otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec
 1826-37  učí se na obuvníka, poznává bídu tovaryšů, chce změnit svůj život, dále se vzdělávat
 1837-41  ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské gymnázium v Kolíně
 1841-45  studuje teologii v Mnichově a v Bonnu
 13.4.1845  vysvěcen na kněze v Minoritském kostele v Kolíně nad Rýnem
 1849  stává se chrámovým vikářem v Kolíně
 6.5.1849  založení tovaryšského spolku v Kolíně - spolek se šíří do okolních zemí
 4.12.1865  Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech na rakovinu plic
27.10.1991  blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě