Pracovníci Kolpingova díla se společně s partnery a školami ve Žďáře nad Sázavou rozhodli v říjnu a listopadu zrealizovat kampaň Nezavíráme oči. „Smyslem kampaně je jasně říci, jak se pozná dobrá škola. Je to škola, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola ta, která nikdy neřešila žádnou obtíž týkající se závislostí? Podle nás je dobrá škola ta, která nezavírá oči nad realitou a k obtížím se staví čelem. Tedy je řeší.“ Nabízí jasný pohled Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence Spektrum.

Z mezinárodní výzkumné studie plyne, že v České republice je na základních školách 5% pravidelných kuřáků ve 13 letech a již 16% v 15 letech. Obdobná jsou data i u pravidelného pití alkoholu. Marihuanu zkusilo 23% deváťáků (evropský průměr je 15%) a 32% prváků na střední škole. Tedy celá třetina prváků má zkušenost s THC. Je tedy zřejmé, že dostupnost marihuany je velmi vysoká.

Zdroj: Výroční zprávy o stavu ve věcech drog 2015-2016

Ve škole se snadno stane, že se pedagog dozví o některém žákovi, že užívá marihuanu. Má to nějak řešit? Má o tom mluvit s kolegy? Má zavolat policii? Řešit to na třídní schůzce? Nebude naše škola vnímaná špatně, když o návykových látkách budeme víc mluvit? To je řada otázek, které se objeví ještě dřív, než se samotná situace bude řešit s dítětem a jeho rodiči. Jak s otázkami naložit napovídá Josef Soukal: „Je to pro pedagoga těžká situace. Je však mít neustále na paměti, že jde o dítě, které se nějak dostalo do blízkosti drogy a je rozhodně spíše obětí než viníkem. Tedy je potřeba mu pomoci, situaci řešit. Zametení pod koberec by dítěti jen ublížilo, protože by pokračovalo v užívání drogy.“

     Pro školy není snadné řešit obtíže se závislostmi, když veřejnost pak danou školu negativně nálepkuje. A ono je to přitom naopak. Kvalitní je ta škola, která vnáší téma závislostí do běžné výuky. Kvalitní škola si na prevenci pozve externí odborníky. Kvalitní škola se o žáky a jejich obtíže zajímá a pomáhá jim. Kvalitní škola ví, kde jsou odborníci, kteří žákovi, celé rodině, nebo třídnímu kolektivu pomohou.

„Nejde o to hledat školu, kde se návykové látky nebo závislosti nevyskytují, protože taková neexistují. Kvalitní je ale ta škola, která se o žáky a jejich obtíže zajímá a rizikové situace řeší. Kvalitní škola ví, jak odborně žákovi, celé rodině a třídnímu kolektivu pomoci. Zavírání očí, zametání pod koberec či dělání mrtvého brouka dítěti ubližuje a situaci zhoršuje.  Dítěti nejvíc pomůže odpovědný rodič a odpovědná škola, kteří obtíže řeší“, dodává Soukal

     Součástí kampaně Nezavíráme oči je podpořit žďárské školy, které danou problematiku řeší, vzdělávat školní metodiky prevence, uspořádání výstavy a besedy, informování rodičů a veřejnosti o potřebě všímat si příznaků závislostí a vhodně je, za podpory odborníků, řešit. Kampaň je realizována s finančním přispěním města Žďár nad Sázavou a pod záštitou místostarosty města Ing. Josefa Klementa. 

     Více na webu kampaně www.nezavirameoci.kolping.cz