Shromáždění členů Kolpingova díla ČR schválilo výroční zprávu a zvolilo nové vedení spolku

V sobotu 2. června se ve Věžnicích u Polné konala každoroční pouť Kolpingova díla a následné shromáždění členů.

Letošní poutní mši svatou celebroval po roční odmlce duchovní správce Kolpingova díla ČR a kardinál Dominik Duka. Jeho promluva se nesla v duchu apelu na statečnost a odvahu, kterou je třeba prokazovat dnes a denně při hájení křesťanských hodnot. Na závěr mše svaté také slavnostně požehnal a předal prapor nové Kolpingově rodině z Moravského Krumlova.

V obecním sále následoval shromáždění členů, které mělo letos za úkol kromě schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017, také zvolit nové vedení spolku. To se v přátelské atmosféře povedlo a nezbývá než se těšit na další povedené akce Kolpingova díla.